background
OBOS Brobyggerkonferanse ga inspirasjon, ny kunnskap, nye bekjentskaper og ikke minst gleden av å være i et fellesskap

OBOS Brobyggerkonferanse ga inspirasjon, ny kunnskap, nye bekjentskaper og ikke minst gleden av å være i et fellesskap

23. september
Med over 70 deltakere fra næringsliv, kommune og frivillige organisasjoner fant sammen til en flott dag med sosial bærekraft på agendaen. Med vakre omgivelser på Leangkollen hotell, var rammene allerede satt for suksess. Hotellet var med Merete Emanuelsen i spissen, med å på å legge forholdene til rette for dagens vellykkede seanse. 
 
Tema for konferansen var: Sosial bærekraft og samarbeid. Skal vi realisere visjonen om en bærekraftig fremtid må vi snakke mer om sosial bærekraft. En befolkning med god helse og livskvalitet er samfunnets viktigste kapital. Å jobbe for mer rettferdige og inkluderende samfunn er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Innleggene belyste hvordan jobbe med sosial bærekraft, og viktigheten av samarbeid som en forutsetning for å lykkes. Paneldebatten tok dette videre med en frisk dialog om hvordan ga fra ord til handling.

Erik Wold ledet oss gjennom en spennende dag med faglig påfyll og tid for refleksjoner. Her var det mange innlegg som engasjerte stort, fra blant annet Lene Conradi, Ordfører Asker kommune, Hilde Nordbø, Leder for bærekraft i Handelsbanken, Seniorforsker Lars U. Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge, Morten Skauge, Styreleder Fotballstiftelsen, Andre Muri, leder samfunnsavdeling Asker Fotball og Daniel K. Siraj, Administrerende direktør OBOS.

Det ble også presentert en rykende fersk nyhet under konferansen, for Asker Fotball og Fontenehuset presenterte sine samarbeidstanker og samarbeidsavtale for tiden som kommer. Helen Virgo og Mona Lystad fra Fontenehuset presentere sine tanker om det spennende samarbeidet som nå etableres med Asker Fotball. Daglig leder Rolf Magne Walstad også godt fornøyd med det rykende ferske samarbeidet.

Avslutningsvis ble OBOS Brobyggerkonferansen rundet av med disse ordene fra Steinar Bustad, daglig leder av Asker Næringsforening; "Asker Næringsforening har initiert et prosjekt som har prosjektnavnet «Sosial profil – inkludering og sertifisering» og som vil bli fremmet under navnet Sosial profil Asker. Målet med dette prosjektet er å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter på en enklere måte kan bli sosialt bærekraftige og bidra til inkludering av mennesker som av en eller annen årsak faller utenfor arbeidslivet. Det er økt interesse fra næringslivet til å ta et større samfunnsansvar. Dette skaper stolthet i bedriften og vil gi en bedre bunnlinje i et moderne perspektiv. Gjennom idretten gis de samme gruppene en arena for sosialt fellesskap i en sårbar fase samtidig som idrett bidrar til bedre helse. Hvis idrett, kultur og næringsliv arbeider tettere sammen vil dette bety mye for mange.

Asker Fotball er medlem i Asker Næringsforening sammen med flere andre idrettslag. Vi synes Asker Fotballs initiativ til Brobyggeruka og Brobyggerkonferansen skaper en god arena for samhandling og vi håper dette initiativet vil vokse i årene som kommer. Brobygging er viktig for å fremme vårt eget brobyggerprosjekt Sosial profil Asker"

Presentasjonene fra foredragene finner du her:


Et godt team bak planleggingen og gjennomføringen; Trine Maren Skott-Myhre fra Asker Næringsforening og Rune Klemmetsdal fra Asker fotball.