Om Næringsforeningen

Vi i Asker Næringsforening ønsker å bidra til å skape og utvikle et sterkt næringsliv i Asker. Vi jobber aktivt for å fremme næringslivets interesser og sikre kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo, besøke og arbeide i Asker. 

Vi består av små, mellomstore og store bedrifter som ønsker å være i front når det kommer til utvikling, læring og samarbeid. Vi liker å jobbe tett på medlemsbedriftene våre for kontinuerlig å svare opp næringslivets behov, og kommer gjerne på besøk til medlemsbedrifter. 

 

For våre medlemmer tilbyr vi nettverksbygging, faglig utvikling, en næringspolitisk pådriver samt synlighet og markedføring. Asker Næringsforening skal legge til rette for attraktive møteplasser for næringslivet.

 

Samspillet mellom offentlige myndigheter og næringslivet kan være avgjørende for næringsutviklingen i en region. Vi samarbeider tett med kommunen og er ofte en høringsinstans i de politiske prosessene. Asker næringsforening skal også være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Ta kontakt
Har du spørsmål, ta kontakt med oss på mail eller telefon.
Hos oss får du:
icon

Nettverk

Gir medlemmene våre en arena hvor de kan utvikle sine nettverk. Nettverksbygging er viktig for å bygge langvarige relasjoner og skape samarbeidsmuligheter.

icon

Faglig utvikling

Gi medlemmene faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs konkurransekraft. Medlemmene får kompetanseheving gjennom foredrag, kurs og konferanser.

icon

En næringspolitisk pådriver

Gir medlemmene en pådriver som jobber for at næringslivets rammebetingelser er best mulig og et felles talerør for kommunens næringsliv.

icon

Synlighet og markedsføring

Gir muligheter for profilering av din bedrift via våre kanaler og bedriften viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemskapet.

Ansatte i Asker Næringsforening

Bilde av daglig leder
Steinar Bustad
Direktør - Daglig leder
911 36 727
Bilde av prosjektleder marked
Tone Malm Meinich Hvam
Prosjektleder Næringsliv og Marked
412 46 312
Portrettbilde kommunikasjonssjef
Mia Vesje Bråtebæk
Kommunikasjonssjef og prosjektleder
481 42 349
Bilde av studentsttiling
Markus Furuberg
Næringskonsulent og prosjektleder
472 70 170
Bilde av hender

Satningsområder

Vi legger forholdene til rette for at næringslivet skal trives i Asker og vi arbeider for best mulige rammebetingelser generelt og medlemmenes særinteresser spesielt. Asker Næringsforening er et faglig og sosialt næringsnettverk som aktiviserer sine medlemmer gjennom blant annet samhandling, medlemsmøter og faglig rettede aktiviteter.
Handshake

Verdier

Asker Næringsforening er med på å forme fremtiden for næringsdrivende i Asker. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være den naturlige samarbeids- og diskusjonspart for offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.
Par som holder hender

Historie

Asker Næringsforeningen ble etablert 22. januar 2020 ved at næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen til en felles næringsforening i den nye storkommunen Asker. Asker kommune er nå en kommune med ca. 98 000 innbyggere og det finnes nærmere 3000 aktive selskaper med registrert omsetning. Asker Næringsforening har i overkant av 460 medlemsbedrifter fra ulike bransjer og av ulik størrelse.