Left Left
Top Image

RÅDFØRINGSKANALEN - TA KONTAKT

Fire timer konsultasjon via Rådføringskanalen er uten kostand for din bedrift. Ta kontakt HER.
Top Image

En samlende og engasjerende kraft for hele næringslivet i Asker

Samarbeidspartnere

Side Image

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona pandemien

Korona pandemien har medført mange utfordringer for vårt næringsliv og svært mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. For å avhjelpe situasjonen har Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsforening, reetablert Rådføringskanalen fra mars for bedrifter som trenger råd og veiledning innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

Fire timer konsultasjon via Rådføringskanalen er uten kostand for din bedrift. Kostnader for rådgivning utover dette må avtales særskilt. 

Send din henvendelse om hva du har behov for av rådføring til Asker Næringsforening på e-post: kontakt@askern.no Vi vil videreformidle din henvendelse til våre samarbeidspartnere. Rett fagperson vil ta direkte kontakt med deg. All informasjon behandles konfidensielt.

JobbAsker

JobbAsker, er et overordnet prosjekt, et næringslivsprosjekt som er tuftet på at næringslivet i Asker har behov for arbeidskraft, samtidig som vi realiserer Askers flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet, og dermed forhindrer utenforskap.

Vi vil i prosjektet synliggjøre bedrifter som jobber med mangfold og inkludering, samtidig som vi vil positivt utfordre bedrifter, organisasjoner og kommunale etater til å bidra slik at flere innvandrere kommer i jobb, og innlemmet i Asker samfunnet.

Link til side

Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Etablerertjenesten tilbyr individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerkaféer, Seminarer, Mentorprogram, og Inkubatorplasser. Vi hjelper deg også med næringsfaglig vurdering.
Tilbudet er for alle som vi etablere seg i Asker og Bærum kommune.
Vi de to kommunen er det fire parter som leverer tjenestene; Kvinner i Business, AskersHus AS, Bærum Næringsråd og Asker Næringsforening.

Kontakt oss gjerne!
Epost: etablerer@askershus.no
Telefon: 02314  (betjent mandag-fredag)
Følg oss på Facebook her

Link til side

Fagnettverk Bærekraft

MÅL: Nettverket skal være med på å skape en sterk region med et næringsliv som er ledende på bærekraft.

HENSIKT: Hensikten med nettverket er å skape et samarbeid i/mellom offentlig og bedrifter for å drive frem felles aktiviteter som løfter og setter søkelys på definerte bærekraftsmål. Aktivitetene skal bl.a. gi økt konkurransekraft i næringslivet.

Link til side