Ansatte og styret

Ansatte

Asker Næringsforening består av tre fulltidsansatte og en deltidsansatt. Vi ønsker å gjøre det enkelt å ta kontakt med oss - innspill kan rettes direkte til hver enkelt av oss.
 
Bilde av daglig leder
Steinar Bustad
Direktør - Daglig leder
911 36 727
Bilde av prosjektleder marked
Tone Malm Meinich Hvam
Prosjektleder Næringsliv og Marked
412 46 312
Portrettbilde kommunikasjonssjef
Mia Vesje Bråtebæk
Kommunikasjonssjef og prosjektleder
481 42 349
Bilde av studentsttiling
Markus Furuberg
Næringskonsulent og prosjektleder
472 70 170

Styret

Foreningen er ledes av en styringsgruppe, som er satt sammen av 7-9 medlemmer valgt av årsmøtet. Sammensetningen av styremedlemmer favner et bredt spekter av bransjer og fagområder. Hvert styremedlem blir valgt for en periode på to år, slik at omtrent halvparten av styremedlemmene er gjenstand for valg hvert år. Dette gir en kontinuitet i ledelsen og muligheten til å bringe inn ny kompetanse jevnlig.
Erling Nilsen
Styreleder
Erling Nilsen Management AS
907 77 640
Christian Aakermann
Styremedlem
Hurum Energi AS
907 98 775
Jannicke Færden Berle
Styremedlem
Pals
922 33 368
Jens Erik Wittussen
Styremedlem
Filtvet Gård
954 98 945
Morten Bergmann
Styremedlem
Viken Elektro AS
901 42 447
Lisbet Fagerbakk
Styremedlem
VEAS
982 08 612
Roger Hansen
Styremedlem
Møller Bil Asker og Bærum
907 51 233
Ståle Njåtun
Styremedlem
Doka
905 45 452
Eldar Hauge
Styremedlem
Indra Navia AS
950 37 258