Årsrapport

Årsmøte er Asker Næringsforenings øverste organ og holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Her godkjennes årsberetningen og du finner våre digitale Årsrapporter lengre ned på siden. 
Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker.