Møte

Våre viktigste saker

Næringslivet i Asker er mangfoldig, og det er mange ulike perspektiver og meninger å ta hensyn til. Derfor jobber vi bredt med flere saker som er relevante for våre meninger.
Det er mange saker som er viktige for våre medlemmer. Under finner du en oversikt over et utvalg av sakene som vi aktivt jobber med i et langtidsperspektiv. Næringslivet og politikken må jobbe sammen og ta hensyn til hverandre for at vi skal oppnå gode rammebetingelser og vilkår for alle som jobber og bor i Asker.

På denne siden har vi løftet frem:
 
 • Samferdsel
 • Bærekraft
 • Eiendom og byggeplan

Dette er bare en smakebit av hva vi jobber med, så hvis noe er uklart er det bare å ta kontakt. Se mer om sakene under.
Ønsker du å vite mer om hva vi mener om en sak, eller har en sak du ønsker at vi skal fremme i enda større grad? Ta gjerne kontakt med oss!
sætre

Samferdsel

Asker ligger bakpå både når det gjelder fremkommelighet og infrastruktur. Derfor prioriterer vi å jobbe med flere store prosjekter som er viktige for oss. Nedenfor er et utvalg med viktige saker for oss.
 
 • E134 Dagslett-E18 er et viktig prosjekt for regionen som stadig blir utsatt. Prosjektet må gjennomføres innen rimelig tid.
   
 • E18 Slependen–Drengrud blir systematisk nedprioritert, noe vi er meget skuffet over. Dette er et av landets største flaskehalser, og arbeidet må begynne snarest for å løsne opp knuten.
   
 • Buss og kollektiv- tilbudet i Asker er alt for svakt, spesielt når man ønsker å reise nord- eller sørover i kommunen. Dette må forbedres.

 
Solnedgang

Bærekraft

Vi har et stort fokus på bærekraft og jobber aktivt for at det skal bli enklere og viktigere å jobbe bærekraftig. Hvert år har vi flere kurs innen både sosial bærekraft og bærekraftige miljø og lokalsamfunn.
 
 • Det er alt for få miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter i Asker. Ambisjonen vår er at så mange som mulig skal sertifisere seg, og vi støtter alle bedrifter som ønsker sertifisere seg.
   
 • Oslofjorden er Skandinavias mest forurensede fjord. Det må jobbes iherdig og langsiktig med oslofjorden i samarbeid mellom myndigheter og næringslivet for å skape et bærekraftig miljø i fjorden.
   
 • Sirkulærøkonomi er fremtiden. Derfor tilbyr vi kursserien Sirkulærakademiet, og er opptatt av at flere bedrifter skal benytte seg av muligheter innen sirkulær akademi.
Kontorbygning

Eiendom og byggeplan

Asker er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Med det kommer et stort behov for effektivt administrativt arbeid og fokus på handlekraftighet i reguleringsprosesser. Noen av de tingene vi jobber med er:
 
 • Sikre et det er enkle prossesser og effektiv saksbehandling i møte med kommunen.
   
 • Boligutviklingen må trappes opp slik at flere som ønsker å bo i Asker skal få mulighet til det. 
   
 • Satse på næringsparker og næringsområder som fremmer bærekraftig vekst og skaper arbeidsplasser.