Bli medlem

Bli en del av fellesskapet og bli medlem i dag. 
Våre medlemmer er små og store bedrifter i alle bransjer. Medlemsmøtene våre er en attraktiv møteplass for næringslivet i Asker. Et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. 

Som medlem kan du bidra til at næringslivet får en sterkere slagkraft i viktige saker. Medlemstallet er økende, og jo flere vi er – jo større styrke!