background
Vi takker av Trine Maren Skott-Myhre
Generelt

Vi takker av Trine Maren Skott-Myhre

31. mars
Trine Maren Skott-Myhre har gjennom mange år bidratt til å fremme næringslivets sak. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Trine Maren tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.
Asker Næringsforening vil med stor takk bygge videre på det gode arbeidet Trine Maren har lagt ned. Med lang erfaring fra media – og kommunikasjonsbransjen og andre engasjerende verv startet Trine Maren opp som prosjektleder for Røyken Næringsråd. Trine Maren har hele tiden hatt fokus på å ivareta medlemsbedriftene, og har hele veien jobbet for gode rammebetingelser for store så som mindre bedrifter. 

Det å legge til rette for nyetableringer og oppstart er noe Trine Maren har jobbet med gjennom både næringsrådets arbeid og som leverandør inn til Etablererveiledningen med kurs og rådgivning til de som går med planer om å starte egen bedrift. Først i Buskerud, så deretter Viken og StartUp Viken satsningen. Målet her er at gründerne skal kunne konsentrere seg om innholdet og utviklingen av idéene sine, men samtidig få veiledning og hjelp til å få på plass de øvrige formalitetene og faktorene som kreves for at idéen skal kunne realiseres og gi gründeren et levebrød.

Landbruk ligger Trine Marens hjerte nært. Hun etablerte første ‘Inspirasjonskveld for landbruket’ i 2018, gjennom prosjekt fra Etablerertjenesten. Dette er en aktivitet som er videreført og godt etablert i StartUp Asker og Bærum. Trine Maren etablerte tidlig kontakt med landbrukskontoret, og har hele veien jobbet for et godt samarbeid mellom landbruksnæringen selv, landbrukskontoret og øvrig næring. Trine Maren har jobbet tett med både kommune og Akershus Reiselivsråd for nettopp økt satsning på utviklingen av tilleggsnæringer i landbruket som gårdsutsalg og annet samt annet reiseliv.

Trine Maren har vært en pådriver og prosjektleder for seminarer, event og møteplasser, hvor hun har planlagt og gjennomført arrangementer med stor suksess.
I 2018 fikk hun ansvaret fra den gang Røyken kommune ved næringssjefen for etablering, drift, ombygging og ledelse av et innovasjonssenter/ Co-working space, ‘COLAB – Huset for nyskaping’ i Slemmestad. Stedet åpnet formelt i 2019. Her la hun i kommende år stor vekt på kompetansedeling mellom etablerte bedrifter og gründerne samt sosiale aktiviteter, for gjennom dette skape et godt arbeidsmiljø for lokale gründere.

Røyken Næringsråd, Hurum Næringsråd og Asker Næringsråd slo seg sammen i 2020 og Trine Maren fikk da stillingen som kommunikasjonssjef og prosjektleder i Asker Næringsforening. Hun har lagt et godt grunnlag for videre satsning og vekst for næringsforeningen, og gjort en fantastisk jobb i alle år med å sikre gode vilkår for næringslivet.

Fra 1. april er hun i gang som daglig leder i Kontorhuset, som har lokasjoner i Asker, Lier og to i Drammen.

Vi vil uttrykke en stor takk til
Trine Maren, og ønsker henne lykke til med ny arbeidshverdag, og gleder oss over å kunne fortsette kontakten med Trine Maren, nå som medlemsbedrift i Asker Næringsforening!

Steinar Bustad, daglig leder

Tone Malm Meinich Hvam, prosjektleder næringsliv & marked