Vellykket etableringsmøte for Landbruksforum
25.08.2022

Landbruksforum skal være en arena for samhandling og kommunikasjon mellom landbruket og Asker Næringsforening, og etableringsmøte var på Frøtvedt gård 24. august.. Vi har flere ganger erfart at det vil være nyttig med en samlende kommunikasjonskanal til offentlige kontorer og politikere, samt en arena for å knytte kontakter og etablere samarbeid. Asker Næringsforening ønsker å bidra til enda mer verdiskapning, økt sysselsetting, styrket lokal matforsyning og sikkerhet, utvikling av ny næring, teknologiske løsninger og til at forbrukeren får flere og bedre produkter.
 
Takk til alle som deltok på dette etableringsmøtet for Landbruksforum. Asker & Bærum Bondelag, Røyken Bondelag, Asker & Bærum Skogeierlag, landbruksaktører, Landbrukskontoret, varaordfører, næringssjef og politikere var godt representert.

Landbruket er en viktig næring for kommunen, med nye utviklingsmuligheter. Presentasjon holdt av varaordfører i Asker kommune, Monica Vee Bratlie finner du HER

Det ble også tid for en gjennomgang av Temaplan for næring og landbrukets plass ved næringssjef Asker kommune, Asbjørn Flo. Presentasjonen finner du HER

Aktuelle ordninger og aktiviteter denne høsten, samt prosess med søknader til Innovasjon Norge ble gjennomgått av Mary Tønder Vold, Rådgiver jordbruk, næringsutvikling Landbrukskontoret i Asker. Presentasjonen finner du HER

Asker Næringsforening har også etablert andre bransjeforum, og Landbruksforum er tenkt bygget på samme lest hvor vi kan dele erfaringer, samt diskutere felles utfordringer og barrierer. Det kan også arrangeres faglig samlinger basert på innspill fra forumet med faglig påfyll og aktuelle inviterte fra Landbrukskontor, kommune og andre relevante fora. På denne måten vil vi bli en bedre samarbeidspartner og forsterke vår verdi som medlemsorganisasjon. Asker Næringsforening er i en unik situasjon og har svært god kontakt med Asker kommune, Landbrukskontor og andre offentlige instanser. Som talerør, pådriver og samarbeidspartner forventes det at vi er oppdatert. En presentasjon av Asker Næringsforening finner du HER

Møtet ble avsluttet med en god dialog med aktørene, du kan lese kulepunkter fra dialogen HER
Vi ser frem til det videre arbeidet med Landbruksforum, og vi kommer tilbake til dere med en ny dato for neset møte inneværende år.

Vi ønsker gjerne innspill om aktuelle saker som det kan være verdt for bøndene å gå sammen om i Asker. Disse kan sendes Trine Maren Skott-Myhre

Kanskje kan også Landbruksforumet medvirke til knoppskyting og flere arbeidsplasser i landbruket. Landbruksaktørene kan også lære av hverandre. – Det er deltakerne selv som skal bestemme hva Landbruksforum skal utvikles til.