background
Næringslivet forventer handling: Fjern flaskehalsen på E18 nå!

Næringslivet forventer handling: Fjern flaskehalsen på E18 nå!

10. februar

Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen og Bærum Næringsråd har samarbeidet om et leserinnlegg som er sendt sentrale medier i Østlandsområdet. 

I mars skal Stortinget behandle utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Forbedringen skal gi ny avkjøring til Fornebu og fjerne Lysakerkrysset som flaskehals. Det blir også bedre bussfelt, bedre sykkelfelt og en ny tverrforbindelse fra Høvik til Gjønnes.
 

Næringslivet ber politikerne stemme ja til regjeringens forslag!

Da blir det mer attraktivt å ta buss eller sykle, nyttetrafikken kommer raskere frem, det blir mindre trafikk på lokalveiene og vi får fart på utbyggingen av Fornebubanen og Fornebu.
 

Skal vi nå nullvekstmålet, må busser og sykler komme raskt og trygt frem

• Over 70 000 arbeidstakere pendler mellom Oslo og vestregionen hver dag. En forventet befolkningsvekst på 60 000 mennesker vil øke dette tallet.

• Skal vi nå målet om null vekst i trafikken, må flere ta buss og sykle.


Osloregionen er ett marked, varer og tjenester må komme frem

• Rørleggere kan ikke ta bussen med verktøy og utstyr, grønnsaker kan ikke sendes i posten. • Næringsdrivende i regionen bruker for mye tid i kø, og leveransene blir uforutsigbare. Det rammer alle som bor i og rundt Oslo.
 

E18 er en livsnerve for næringslivet i hele Sør-Norge

• E18 i Bærum er veien til og fra utlandet og østlige Norge for alle bedrifter som sender  varer fra vestre del av Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.

• Tungtrafikk som står i kø gir store kostnader, uforutsigbare leveringer  og unødvendig eksos. • Pöyry har beregnet kostnaden ved forsinkelser i godstransporten til  1 mrd. kroner i året.
 

Vi har ventet lenge – nå er tiden inne

• E18 vest for Oslo er Norges mest trafikkerte vei, men lite er forandret på 50 år. • 22 år er gått siden flyplassen på Fornebu ble lagt ned, og ennå er ikke første spadetak for ny vei og ny bane til Fornebu tatt.

• Nå ligger et forslag på bordet, og vi forventer at utbyggingen vedtas!