background
Mentorordninga i landbruket er utvidet til hele landet

Mentorordninga i landbruket er utvidet til hele landet

11. november
Etter et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestlandet, Agder og Innlandet fra 2017 til 2019, er mentorordninga i landbruket fra i år utvidet til å gjelde hele landet. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet og lokal foredling av mat.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Ordninga får økonomisk støtte over jordbruksavtalen.
 

Mentorordninga innebærer at en ny bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR, og det gjennomføres regionale samlinger der nye bønder, mentorer og regionkontakter i NLR møtes.Tilbudet er gratis for den nye bonden mens mentor får godtgjøring for arbeidet.

I 2020 er det 121 mentorpar over hele landet.
 

Søknadsfrist for å delta i ordningen i  2021 er 1. desember 2020.