background
Invitasjon til #HelseViken konferansen

Invitasjon til #HelseViken konferansen

18. november
#HelseViken er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. #HelseViken vil sette fokus på digital helsekompetanse for helsepersonell og innbyggere, og på samhandling for å sikre gode pasientforløp mot en fremtidig, sømløs felles helsetjeneste. 
 
Tirsdag 7. desember inviterer HelseHub og USHT til faglig program med aktuelle innledere fra helseinstitusjonenes ledelse, innspill fra deltagerne, expo av relevante leverandører, og sesjon med 1-til-1-samtaler for nettverksutvikling.

Se vedlegg med mer informasjon HER med lenke til program og påmelding.

Del gjerne informasjon om arrangementet i egen organisasjon og relevante nettverk.

HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.