background
Rådhuset
Kommunalt

Har du generelle spørsmål til den nye kommuneplanen?

13. oktober
Asker kommune har satt opp en prøveordning med en egen e-postadresse for generelle spørsmål til den nye kommuneplanen. 
For å få svar på generelle spørsmål om forståelsen av ny kommuneplan kan dere benytte e-postadresse sporsmal.kommuneplan@asker.kommune.no. Vi håper denne ordningen vil gi en raskere og bedre forståelse av plangrunnlaget. Dersom spørsmål gjelder en pågående sak, må kommunen kontaktes på vanlig måte.
  
Dette er en prøveordning og omfang og efffekt vil jevnlig vurderes for eventuell videreføring av ordeningen.