background
Etablerertjenesten søker mentorer

Etablerertjenesten søker mentorer

25. november
Etablerertjenesten starter i januar opp sitt populære Mentorprogram.
Asker Næringsforening er med og drifter Etablerertjenesten i Asker og Bærum sammen med Bærum Næringsråd, Kvinner i Business og AskersHus.

Kunne du tenke deg å være mentor? Som mentor er din oppgave å dele av din kompetanse, støtte, veilede og utfordre mentée på veien mot det mål vedkommende setter for sin bedrift. Du følger mentée gjennom et helt år; gjennom tre fellessamlinger med alle mentorer og mentées, med møter med din mentée og ved telefonisk kontakt. Hvor og når dere møtes bestemmer dere selv.

Vi har behov for mentorer innen alle bransjer og fagfelt. Oppdraget er honorert.
Er du interessert i å høre mer? Ta kontakt med leder for programmet, Marit H. Silseth på tlf. 90734964, eller Etablerertjenesten på tlf 02314.