background
Covid-19-situasjonen

Covid-19-situasjonen

25. mars
Her finner du samlet og oppdatert informasjon om smitteverntiltak i Asker kommune.
Asker kommune følger i hovedsak nasjonale regler og anbefalinger og en full oversikt over disse reglene finnes HER samt regjeringens nettside med spørsmål og svar finnes HER. Se også Asker kommunes nettside for mer utfyllende informasjon HER.

Covid-19-forskriften
Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, f.eks. når det gjelder karantene, sosiale samlinger, hvilke butikker og restauranter som er åpne, om det er alkoholservering på serveringssteder og hvilke regler som gjelder for barnehager og skoler? Covid-19-forskriften regulerer til enhver tid gjeldende regelverk og finnes HER.

Påsken
Reiser til fritidseiendommer i Norge anses ikke som nødvendige, men det er adgang til å dra på hytta  i påsken hvis man tar ekstra smittevernhensyn. Det anbefales å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre. Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Er du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme. Personer som bor i områder med mye smitte bør unngå å dra på hotell og overnattingssteder der mange samles.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Kommer du fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

Skjenkestopp
Det er full skjenkestopp.

Serveringssteder
Serveringssteder må holde stengt, men det er tillatt med take-away. Det er påbudt med munnbind, både for den som henter take-away og for den som leverer ut i de tilfellene det er ikke mulig å holde en meters avstand, og stedet ikke har iverksatt andre smitteverntiltak.

Arrangementer
Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Det kan maks være 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. 

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idrett
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt, så lenge det ikke samles flere enn ti personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. To meters avstand mellom deltakerne anbefales.

Sosial kontakt
Det oppfordres til å begrense sosial kontakt og møte andre utendørs. Avstandsgrensen på én meter er nå endret til to, både innendørs og utendørs bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du er aleneboende. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenesten.

Du bør unngå besøk av mer enn to personer i eget hjem og det anbefales å ha kontakt med de samme personene over tid.

Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes.

Det anbefales å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Testing for covid-19
Alle som har symptomer på covid-19 eller mistenker at de er smittet bør teste seg. 

Besøk på institusjoner
I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner.

Reiser
Reiser til utlandet frarådes og det oppfordres til å unngå unødvendige reiser innenlands. Det er anledning til å dra på hytta eller innenlands hotell, men unngå kollektivtransport om mulig. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Butikker, varehus og kjøpesentre
Alle butikker må holde stengt, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apotek, optiker, bensinstasjoner, utsalgssted for dyrefôr og vinmonopol, helsefaglige virksomheter som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter, en-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer skal også bruke munnbind i taxi. Dette gjelder også for sjåføren når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Tiltaksnivåer
Det er tre tiltaksnivåer: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.

Skoler
Barneskoler og barnehager i Asker er for tiden på gult nivå.

For ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring er det rødt nivå.
Artikkelen er publisert 24.03.21