background
Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

11. november
Lurer du på hvordan din bedrift både kan møte bærekraftsmålene og forbli lønnsom? I dette kurset vil du lære å benytte forretningsmodellinnovasjon og digitalisering til å håndtere fremtidens bærekraftsutfordringer og skape en lønnsom virksomhet. Kurset vil gi deg en praktisk verktøykasse med teknikker og metoder for å forstå og finne alternative løsninger på bærekraftsutfordringer i din virksomhet.

NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Dette er et videreutdanningskurs på 5 eller 10 studiepoeng.

Bærekraftig omstilling er ikke noe som er planlagt og utført i henhold til en forhåndsbestemt plan. Å innovere bærekraftig er en prosess som krever handlekraft og samarbeid. Mange bedrifter er villige, til og med ivrige, etter å delta i bærekraftig omstilling og innovasjon. Den største hindringen er gode og praktiske verktøy til å jobbe med innovasjon i egen virksomhet.
 

Sammen med andre bransjer og bedrifter og gode fagfolk som brenner for temaet vil vi dra deg gjennom en innovasjonsreise som tar bærekraftsbegrepet ned til noe håndfast som kan benyttes i din hverdag.
 

I kurset vil du få helt nyutviklede verktøy og metoder for å jobbe med bærekraftig omstilling i et innovasjons og forretningsmodellperspektiv
 

Kurset har blitt utformet i samarbeid med Skift – næringslivets klimaledere, næringsklyngene iKuben og Smart Innovation Norway samt Digital Norway. Deltagerne vil jobbe med de ulike verktøyene i flere moduler i små teams på 2-3 personer i samarbeid med studentmentorer fra Handelshøyskolen ved NMBU.
 

Målgruppe: 
Målgruppen for kursene er forretningsutviklere, innovasjonsledere, produktutviklere og mellomledere med strategisk ansvar, og prosjektledere med ansvar for markedsføring, nyskaping og endringsprosesser. Det er en fordel om minst to personer fra samme virksomhet deltaker på kurset for å få størst mulig læringseffekt. 

Kurset kan tas i to varianter med ulik grad av fordypning:  bestått variant A gir 5 studiepoeng og variant B 10 studiepoeng.
 

Søknadsfrist: 17.11.2021


Les mer HER