background
Asker – først med lokalt sertifiseringskurs i sosial bærekraft
Bærekraft

Asker – først med lokalt sertifiseringskurs i sosial bærekraft

21. april
Asker Næringsforening i samarbeid med Asker Produkt, Jobbhuset, Fontenehuset, Arba og NaKuHel, samt Asker kommune og NAV avsluttet i dag det første sertifiseringskurset i sosial bærekraft med fokus på arbeidsplasser, inkludering og mangfold. Prosjektet heter Sosial Profil Asker.
 
Vi må forsøke å sysselsette alle som ønsker seg en jobb. Ved å inkludere mennesker med ulik arbeidsevne, bakgrunn og erfaring kan bedriften få tilgang til ressurser med nye perspektiver og ideer som kan føre til innovasjon og forbedring. Inkludering og mangfold kan bidra til å skape en sterkere og mer effektiv bedrift. Det har en stor verdi for bedriften å ta samfunnsansvar.
 
Tolv bedrifter deltok på kurset som er en pilot for de kommende kursene og utvikling av en fremtidig, nasjonal sertifiseringsordning. Målet er at denne sertifiseringen skal bli et kvalitetsstempel for de bedriftene som ønsker å ta samfunnsansvar ved at det inkluderes i offentlige anskaffelser. Totalt tre kurs er planlagt i løpet av 2023.
 
Dette er et svært viktig innsatsområde. Det må bli enklere å ta samfunnsansvar.  Det handler om å forbedre samhandlingen mellom tiltaksbedriftene og næringslivet. Kurset skal gi kunnskap slik at bedriftene blir bedre rustet til å inkludere mennesker som har utfordringer med å få en jobb og bidra til god inkludering i arbeidslivet. Det handler om å gjøre det lettere å finne frem blant gode tiltak ved å forstå systemet og arbeidssøkerne bedre. I tillegg lanseres en egen digital portal som på en oversiktlig måte samler informasjon om de sertifiserte bedriftene og alle inkluderingstiltak på ett sted.
 

Dette er første gang et kurs med en sertifiseringsprosess for inkludering gjennomføres i Asker. Kurset er det første i sitt slag både lokalt og nasjonalt, kanskje også internasjonalt. Målet er økt sysselsetting av de gruppene som normalt faller utenfor det vanlige arbeidslivet. Dette er ungdom med hull i CV’en, mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med psykiske utfordringer og innvandrere som ikke har fått jobb. Sertifiseringsprosessen gjennomføres med tre samlinger, hver av 3 timer. Den formelle sertifiseringen er enda ikke etablert som en norsk standard, men innhold og form er i utvikling. Det er stor interesse for prosjekt Sosial Profil Asker hos flere nasjonale organisasjoner.

Vi gratulerer med vel gjennomført kurs og sertifisering:
Asker Taxi AS, Plantefryd AS, Bergvang AS, AmoRosa AS - AmoRosa Blomster, Marcus Nilsson, Industrisøm og Håndtverk | Møbeltapetsering, Pals AS, Ec-play AS, Extra Produkter AS, Festus AS, Sedgwich Norway AS og Torstvedt AS!Frode Granlund fra Plantefryd AS mottar kursbevis fra Cecilie Lindgren, Steinar Bustad og Eli Capoferro.Jan Johansen fra Festus AS mottar kursbeviset fra Cecilie Lindgren, Steinar Bustad og Eli Capoferro.