Om Næringsforeningen

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER!
Asker Næringsforening en uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. 
Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig forening.
Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker.

Asker Næringsforening skal være:
  • En ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst
  • Talerør for kommunens næringsliv
  • Pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig
  • Den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet
  • Arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft