background
Vil du være med på utviklingen av Asker Næringsforening og næringslivet i Asker?

Vil du være med på utviklingen av Asker Næringsforening og næringslivet i Asker?

11. februar
Vi søker nå etter en dyktig relasjonsbygger til stillingen Prosjektleder næringsliv og marked. Stillingen har et bredt ansvarsområde, med stor fleksibilitet og rom for kreativitet. Du får utfordringer både på et operativt og strategisk nivå. En av hovedoppgavene er å bidra til å styrke foreningens synlighet og posisjon i regionen.
 
Asker Næringsforening er i sterk utvikling med tilstedeværelse for næringslivet i hele vår nye kommune og er en forkjemper for næringslivet lokalt og regionalt. Vi skaper arenaer hvor medlemsbedriftene kan utvikle solide nettverk, noe som igjen bidrar til å styrke næringslivets rammevilkår, samhandlingsmuligheter og konkurransekraft. Foreningens medlemmer er bedrifter med næringsinteresser og aktivitet i Asker kommune. Gjennom vårt arbeid gir vi kraft til etablering og vekst, med næringslivet på laget.

En av våre medarbeidere gjennom mange år har valgt å takke for seg og vi søker nå etter et nytt teammedlem. Rett person vil få en spennende stilling med stor bredde og varierte arbeidsoppgaver og en sterk synlig posisjon i Askers næringsliv.

Utlyst stilling finner du HER