background
Vil du delta på dialogmøte om ombrukssenter?

Vil du delta på dialogmøte om ombrukssenter?

12. mai
Asker kommune inviterer til dialogmøte onsdag 19. mai kl 08.30-10.00 om utvikling av ombruksenteret Omigjen.

Asker kommune gjennomførte våren 2021 en mulighetsstudie for å utforske forskjellige konsepter som kan styrke ombruk i kommunen, og gjøre det enklere for innbyggerne å ta bærekraftige valg. Resultatet ble ombruksprosjektet Omigjen.
 

Utfallet av mulighetsstudien er at det skal videreutvikles og piloteres et to-årig pilotprosjekt. Konseptet vil være et ombrukssenter med mål om å bidra til økt ombruk i kommunen. Konseptet er et kommunalt initiativ, men det skal utvikles og driftes i tett samarbeid med lokalt næringsliv. Konseptualiseringen og etableringen av et vellykket ombrukskonsept er derfor helt avhengig av innspill fra, og samarbeid med, lokale aktører og næringsliv.
 

I forbindelse med mulighetsstudiet har Asker kommune allerede vært i dialog med flere næringslivsaktører. Men vi ønsker å inkludere interessenter fra hele kommunen og inviterer derfor nå lokale aktører til et åpent dialogmøte om hvordan konseptet kan videreutvikles. Målet med dialogmøtet er å informere om konseptet, få innspill til videre utvikling, og å invitere interesserte aktører til å bli med videre i utviklingsprosessen. 
 

Dialogmøtet avholdes digitalt, onsdag 19. mai klokken 08.30-10.00, og vil bestå av to deler:

Asker kommune presenterer konseptet:

  • Bakgrunnen og visjonen for konseptet
  • Overordnet skisse av konseptet slik det er visualisert i dag
  • Kommunens ønsker og behov rundt videreutviklingen av konseptet
  • Plan for videre utvikling og realisering av konseptet sammen med samarbeidspartnere fra næringslivet og frivilligheten

 

Deltakerne kommer med sine innspill på følgende punkter:

  • Overordnede tilbakemeldinger på konseptet og innspill knyttet til hva som skal til for at konseptet skal lykkes
  • Hvilke behov aktørene har knyttet til deltakelse i et slikt konsept, og hvilken rolle aktørene eventuelt kan tenke seg i utviklingen av konseptet (utviklingspartner eller deltaker i det endelige konseptet)

 

Mer informasjon om konseptet finnes i mulighetsstudien som du kan lese her.


Meld deg på ved å fylle ut skjemaet HER
 

Møtet vil foregå digitalt og gjennom videokonferanse-tjenesten Zoom. Link til møtet vil sendes ut på e-post til alle påmeldte deltakere i forkant av møtet.
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anja Østerli