background
Vi takker av Hilde Thorud

Vi takker av Hilde Thorud

04. april
Hilde Thorud har gjennom mange år bidratt til å fremme næringslivets sak. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Hilde tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.

Asker Næringsforening vil i stor takk bygge videre på det gode arbeidet Hilde har lagt ned.
 
Med lang erfaring fra Norges Varemesse og andre engasjerende verv startet Hilde opp arbeidet i nærområdet første gang som prosjektleder for Hurumhalvøyas Skatter, Hurum Næringsråd. Her la hun grunnlaget for å bli godt kjent i den gang Hurum kommune. Hun har videre vært engasjert inn i mange andre spennende kultur- og næringslivssatsinger gjennom verv i Sekkefabrikken Kulturhus, Røyken Næringspark og Røyken Drift AS.

I nesten 14 år var hun Daglig leder i Røyken Næringsråd. Hilde har hele tiden hatt fokus på å ivareta alle medlemmer og jobbet for de beste rammebetingelser for store så som mindre bedrifter.  I 2009 etablerte hun Røyken Næringshage som har vært en møteplass for næringslivet i tidligere Røyken kommune og kontorplass for aktører fra det lokale næringslivet. I 2011 satset hun videre med utvidelse for næringsrådet og et engasjement av Trine Maren Skott-Myhre. Med sin satsning på gode prosjekter har Hilde lykkes i å skape to arbeidsplasser i tidligere Røyken Næringsråd som la grunnlaget for økt aktivitet og mange spennende møteplasser og strategisk arbeid for en næringsvennlig kommune å drive næring i samt etableringer av nye bedrifter.

Det å legge til rette for nyetableringer og oppstart er noe Hilde har jobbet med gjennom både næringsrådets arbeid og som leverandør inn til Etablererveiledningen med kurs og rådgivning til de som går med planer om å starte egen bedrift. Først i Buskerud, så deretter Viken og StartUp Viken satsningen. Målet her er at gründerne skal kunne konsentrere seg om innholdet og utviklingen av idéene sine, men samtidig få veiledning og hjelp til å få på plass de øvrige formalitetene og faktorene som kreves for at idéen skal kunne realiseres og gi gründeren et levebrød.

Røyken Næringspark har engasjert Hilde helt siden planlegging og oppstart. Hun var først engasjert inn som Kommunikasjonssjef, deretter næringsforeningens representant i form av sekretariatsfunksjonen i Røyken grunneierforening. Hilde har hele tiden jobb tett med Askerhalvøya eiendom (tidligere REU AS og REAS AS) og bidratt til mange spennende etableringer i den velfungerende næringsparken.

Samferdsel har hele tiden hatt høy prioritet. Det og tilgang på næringsareal har vært høyt på agendaen hele veien for Hilde, og hun har gjennom styremedlemsverv i E134 Haukelivegen AS jobbet tett på med arbeidet for å få på plass den viktige østlige delen av veistrekningen fra Karmøy til Drøbak, nemlig Oslofjordforbindelsen.

Reiselivsutvikling som et viktig fokus for næringslivet har Hilde tatt med seg fra tidligere arbeid, og hun har hele veien holdt opp at dette er spesielt viktig for næringslivet i Asker sør og Hurum.  Hilde har jobbet tett med både kommune og Akershus Reiselivsråd for nettopp økt satsning på utviklingen av reiselivet.

Røyken Næringsråd, Hurum Næringsråd og Røyken Næringsråd slo seg sammen i 2020 og Hilde ble da konstituert daglig leder i Asker Næringsforening frem til sommeren 2020. Hun har lagt et godt grunnlag for videre satsning og vekst for næringsforeningen, og gjort en fantastisk jobb i alle år med å sikre gode vilkår for næringslivet.

Fra 1. april er hun i gang med eget selskap og vil leie seg ut på aktuelle konsulentoppdrag. Vi ønsker henne lykke til med ny arbeidshverdag og gleder oss over å kunne ønske Hilde velkommen som medlemsbedrift i Asker Næringsforening!

Vi vil uttrykke en stor takk til Hilde!

Med ærbødig hilsen,

Steinar Bustad, daglig leder
Trine Maren Skott-Myhre, prosjektleder