background
Vet du om gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021?

Vet du om gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021?

26. april
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Prisen deles ut av Integrerings -og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Kunnskapsdepartementet.
Ønsker du å foreslå én eller flere kandidater? Det kan du gjøre HER Frist for innsending av forslag er 9. mai.

Du kan lese mer om Mangfoldsprisen 2021 HER

Kriteriene for kåring av vinnerne
Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. Fullstendig oversikt over tildelingskriteriene finner du her.

Regionale priser på flere virksomhetsnivå
Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store og virksomheter, fordelt på seks regioner (Vest, Øst, Midt-Norge, Nord, Sør og Oslo). Det skal kåres to vinnere (én fra små, og én fra mellomstore og store virksomheter) per fylke, i alt 22 regionale vinnere. De regionale prisene deles ut i løpet av august måned. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Små virksomheter: opp til 19 ansatte.

Mellomstore og store virksomheter: 20 eller flere ansatte.

Nasjonale priser
Det skal tildeles tre nasjonale priser per virksomhetsnivå (tre for små virksomheter og tre for mellomstore og store virksomheter) inndelt i gull, sølv og bronse, og en nasjonal hovedpris til en av de to gullvinnerne. Til sammen syv priser. De nasjonale prisene deles ut i løpet av høsten. På grunn av Covid-19 situasjonen vil det komme informasjon om tid og sted for nasjonal prisutdeling for 2021 på et senere tidspunkt.

Organisering og sammensetting av de regionale juryene
Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av representanter fra fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, representanter fra næringsråd/ næringsforening samt relevante lokale aktører.

Organisering og sammensetting av den nasjonale juryen
Den nasjonale juryen vil blant annet bestå av hovedsammenslutningene for partene i arbeidslivet samt nasjonale aktører innen arbeidslivet.