15. juni hos Jobbhuset i Sætre. Programmet og prosjektet er spennende, og vi anbefaler alle som ikke deltok den 8. juni å melde seg på vårt andre lanseringsmøte."/>
background
Velkommen til lanseringsmøte i Sætre: Inkludering og sertifisering for økt konkurransekraft

Velkommen til lanseringsmøte i Sætre: Inkludering og sertifisering for økt konkurransekraft

09. juni
Asker Næringsforening vil sammen med NAV, Asker Produkt, Fontenehuset, Jobbhuset, NaKuHel og Asker kommune lansere prosjektet Sosial profil – inkludering og sertifisering i Asker kommune.

Vi hadde første lanseringsmøte den 8. juni på Seil i Asker Sentrum, vi gjentar møtet den 15. juni hos Jobbhuset i Sætre. Programmet og prosjektet er spennende, og vi anbefaler alle som ikke deltok den 8. juni å melde seg på vårt andre lanseringsmøte.
Dette er et nytt prosjekt som skal fremme inkludering og mangfold gjennom felles innsats fra næringsliv og kommune. Det vil etableres og gjennomføres en sertifiseringsprosess for å styrke bedriftenes sosiale profil i et bærekraftperspektiv. Prosjektet vil bidra til bærekraftig næringsutvikling og verdiskapning med søkelys på inkludering og mangfold.

Målet for prosjektet er å samle flere bedrifter og gi økte muligheter for arbeid til unge utenfor arbeidsmarkedet, mennesker med ulike former for nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne og innvandrere.

Agenda
  • Velkommen og innledning ved Steinar Bustad, Asker Næringsforening
  • Leve hele livet - inkludering i Asker kommune, ved Cecilie Lindgren, Asker kommune
  • "Takso..what"? - praktiske verktøy for bærekraftsmåling, ved Geir Graff, Asker kommune
  • Verdien av å inkludere, ved Tina-Irene Luggens Amundsen, BDO
  • NAV og inkludering, ved Eli Capoferro, NAV Asker
  • Hvem er vi, hva gjør vi, ved Asker produkt, Jobbhuset, Fontenehuset
  • Inkludering "Live" – samtale med arbeidsgiver og ansatt


Påmelding HER

Vi håper næringslivet i Asker støtter opp om prosjektet.