background
Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

15. oktober
For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.
Hva kan du søke om?
 

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt.

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å 

  • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak  
  • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring  
  • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen 
  • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Se hele utlysningsteksten her.