Stem frem «Årets gründer» i Asker
01.11.2021

Få kommuner i landet har flere nyetablerere enn Asker. I 2020 var det 1591 nyetablerte bedrifter i kommunen og Asker er blant de ledende i landet innen nyetableringer.

Kjenner du den gründeren som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé? Det skal deles ut en pris på kr 25.000 til nettopp en slik dyktig gründer fra Asker! Forslag på kandidater med en kort begrunnelse ønskes innen 7. november.
I 2021 skal Asker kommune for første gang dele ut en egen gründerpris. Med din hjelp skal vi finne den gründeren som har utmerket seg spesielt. Vi søker hun, han eller de som kan være til inspirasjon for andre som ennå ikke har tatt det siste, modige steget. Gründerprisen i Asker vil deles ut på arrangementet NÆRINGSLIVSDAGEN'21 den 25. november i Asker Kulturhus.


Vi vil nå synliggjøre noen av suksesshistoriene, fortelle hva som skal til for å lykkes - og inspirere andre til ytterligere nyetablering for å skape et sterkt og mangfoldig næringsliv i Asker. 


Kjenner du en gründer som har etablert seg i Asker kommune i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess, da vil vi gjerne ha din nominasjon. Vi trenger en kort begrunnelse for ditt forslag ut fra de momenter som er vedlagt i statuttene.

Kandidater nomineres innen 7. november (Frist gått ut)
 

STATUTTER: Årets Gründer i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune gjennom et samarbeid med Askershus AS, Kvinner i Business, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Asker Næringsforening.

Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.
 1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker.
   
 2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.
   
 3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.
   
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Forankret i FNs bærekraftsmål
    
 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstakere og personer som har måttet omstille seg nytt arbeid.
   
 6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i Asker. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen består av representanter fra Asker kommune, Askershus AS, Kvinner i Business, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Asker Næringsforening.