background
Fiori
Fond og tilskudd

Stem frem «Årets gründer 2023» i Asker

10. oktober
Kjenner du en gründer som har etablert seg i Asker kommune i løpet av de siste fem årene og som har gjort suksess? Da vil vi gjerne ha din nominasjon. Det er også mulig for gründere å nominere seg selv.
Vi søker hun, han eller de som kan være til inspirasjon for andre som ennå ikke har tatt det siste, modige steget. Vi vil synliggjøre noen av suksesshistoriene, fortelle hva som skal til for å lykkes - og inspirere andre til ytterligere nyetablering for å skape et sterkt og mangfoldig næringsliv i Asker. ​​​​Vi trenger en kort begrunnelse for ditt forslag ut fra de momenter som er vedlagt i statuttene under. 

Gründerprisen i Asker vil deles ut på arrangementet Næringslivsdagen 2023 den 9. november i Asker Kulturhus.

Kandidater nomineres HER innen fredag 27. oktober 2023. 

Lykke til!
 

Statutter for: Årets Gründer i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Re Gründerhus, Budstikka, Røyken og Hurum avis og Kvinner i Business.

Målsettingen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.
 1. Prisen tildeles en gründer/gründerbedrift med næringsvirksomhet i Asker.
   
 2. Gründeren må ha etablert virksomhet i løpet av de siste 5 år (dato registrert i Enhetsregisteret).
   
 3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer i Asker kommune. 
   
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Forankret i FNs bærekraftmål
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeid/samhandling med andre næringsaktører
    
 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstakere og personer som har måttet omstille seg nytt arbeid.
   
 6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i Asker. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen består av representanter fra Asker kommune, Re Gründerhus, Kvinner i Business, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Asker Næringsforening.