background
Stem frem «Årets gründer 2022» i Asker

Stem frem «Årets gründer 2022» i Asker

11. oktober
Få kommuner har flere nyetablerere enn Asker.
Asker kommune skal igjen dele ut gründerprisen 2022. Med din hjelp skal vi finne den gründeren som har utmerket seg spesielt.

Vi søker hun, han, de eller bedriften som kan være til inspirasjon for andre som ennå ikke har tatt det siste, modige steget. Vi vil synliggjøre noen av suksesshistoriene, fortelle hva som skal til for å lykkes - og inspirere andre til ytterligere nyetablering for å skape et sterkt og mangfoldig næringsliv i Asker. 
Kjenner du en gründer som har etablert seg i Asker kommune i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess, da vil vi gjerne ha din nominasjon.

Det er også mulig for gründer å nominere seg selv. Vi trenger en kort begrunnelse for ditt forslag ut fra de momenter som er vedlagt i statuttene.

Kandidater nomineres HER innen 7. november

STATUTTER: Årets Gründer i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Askershus AS, Budstikka, Røyken og Hurum avis, KIB (Kvinner i Business).

Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.
 
 1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker.
   
 2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.
   
 3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.
   
 4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Forankret i FNs bærekraftsmål
    
 5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstakere og personer som har måttet omstille seg nytt arbeid.
   
 6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i Asker. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen består av representanter fra Asker kommune, Askershus AS, Kvinner i Business, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Asker Næringsforening.