background
Status dialog med Asker kommune

Status dialog med Asker kommune

26. mars
Som tidligere nevnt har vi i disse dager daglig dialog med kommuneledelsen for å påvirke til at kommunen iverksetter tiltak som på kort og lang sikt kan bedre den vanskelige situasjonen vårt næringsliv er inne i. Vi har også deltatt i møter med sentrale politikere for å initiere tiltak opp mot fylke, regjering og Storting.
 
På gårsdagens møte med kommunen kom vi med følgende innspill til strakstiltak som bør settes i gang parallelt med innsatsen kommunen gjør på helsesiden:

Avdelingene for byggesak og planer må bemannes opp, slik at gamle og nye saker behandles i ekspressfart. Således vil håndverkere og eiendomsutviklere komme i gang med sine prosjekter og folk kommer i arbeid.

Kommunen må styrke sin innkjøpsavdeling ved å på kommunens anskaffelsesreglement og finne rom for muligheter til å engasjere lokalt næringsliv.
Kommunen må straks sette i gang med planlagte prosjekter som for eksempel vedlikeholdsprosjekter samt planlegging og forsering av veibygging.

Videre oppfordret vi kommunen å delta i en dugnad sammen med foreningen hvor vi iverksetter tiltak som kan bidra til å bedre likviditeten hos bedriftene. Eksempler er å redusere husleie for næringsdrivende og ved gründerhus for en periode samt vurdere reduksjon i kommunale avgifter.

Påsken står for døren og alle innbyggerne vil holde seg hjemme. Her skal vi sammen med kommunen finne kreative løsninger på hvorledes vi kan opprettholde handel og servering på en forsvarlig måte uten at det går utover folks helse.
Kommunen skal sette i gang en kampanje i media som viser konkrete eksempler på lokale bedrifter som får til dette.

Vi vil holde dere oppdatert i dagene fremover. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post hvis dere har forslag til konkrete tiltak som vi skal ta med oss inn i samarbeidet med Asker kommune i disse utfordrende tider.

Foto: Asker kommune