background
Spørreundersøkelse: Campus rettet spesielt mot sirkulærøkonomi og bærekraft på Slemmestad

Spørreundersøkelse: Campus rettet spesielt mot sirkulærøkonomi og bærekraft på Slemmestad

07. desember
I samarbeid med Asker kommune, arbeider vi for tiden med et forprosjekt der vi studerer mulighetene for en campus rettet spesielt mot sirkulærøkonomi og bærekraft på Slemmestad. I den forbindelse er det utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som skal gi en «temperaturmåling» fra næringslivet.
 
Vi håper derfor dere har et par minutter til å svare på undersøkelsen HER

Svarfrist er mandag 12.12.2022.

For spørsmål om undersøkelsen kan Tom Bratlie kontaktes på e-post eller telefon: 905 21 904