background
Søk midler til opplæring for dine ansatte via Kompetansepluss

Søk midler til opplæring for dine ansatte via Kompetansepluss

09. november
Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?
5 grunner til at din virksomhet bør søke på Kompetansepluss:
  1. Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
  2. Bedre kundeservice
  3. Mer motiverte og selvgående medarbeidere
  4. Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
  5. Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Søknadsfrist: 7. desember
Folkeuniversitetet tar ansvar for søknaden, gjennomføring av opplæringen og en omfattende rapportering til Kompetanse Norge.

Gjennomføring av opplæringen kan starte i mars/april 2021, og skal være gjennomført innen juni 2022.
Det bør være min. 8-10  ansatte som har et felles opplæringsbehov - det kan søkes for flere grupper dersom det er aktuelt. Målgruppen er ansatte med liten formell utdanning.

Folkeuniversitetet  har god erfaring med å skreddersy opplæring rettet mot bedriftens behov.  Dette har bl.a. har resultert i at ansatte har tatt et fagbrev i etterkant eller har hevet sitt nivå i norsk eller IKT. Folkeuniversitetet har gode referanser fra lokalt næringsliv på gjennomførte prosjekter. Les mer her

Ta kontakt med Anne Marie Gjems på telefon 92 46 20 51 eller epost