background

Smitteverntiltak i butikker, kjøpesentre og varehus i Asker kommune

23. april
Regjeringen besluttet 22. april å legge Asker kommune på tiltaksnivå 5b i covid-19-forskriften. Endringen betyr blant annet at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne. De nye tiltakene trer i kraft fra og med 26. april kl. 00.00 og gjelder til og med 9. mai. Situasjonen skal vurderes på nytt etter en uke.
Asker kommune er opptatt av å ha en god dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i butikker, kjøpesentre og varehus. Når samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføres den felles innsatsen om smittevern-tiltakene slik at vi unngår ny nedstengning og sikrer at gjenåpningen kan fortsette.

Smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er viktig med strenge smitteverntiltak i Asker. Det er viktig å ha tiltak som forhindrer økt mobilitet på tvers av kommunegrenser. På denne bakgrunn har Asker kommune med utgangspunkt i smittevernloven § 4-1 utarbeidet sterke anbefalinger om smitteverntiltak i butikker, kjøpesentre og varehus som går lenger enn de nasjonale reglene i covid-19-forskriften.

Anbefalingene gjelder både handelsstanden og den enkelte som handler, og de finner du HER

Asker kommunen vil understreke betydningen av at alle virksomheter sikrer forsvarlige smitteverntiltak og følger covid-19-forskriften, de kommunale anbefalingene og relevante bransjestandarder. Asker kommune vil i tiden fremover følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte, blant annet gjennom forsterket fokus på gjennomføring av tilsyn.

Asker kommune ser frem til et fortsatt godt samarbeid og dialog i arbeidet med å begrense smittespredningen i samfunnet.