background
Regjeringen innfører strenge tiltak i 15 randsonekommuner fra midnatt - deriblant i Asker

Regjeringen innfører strenge tiltak i 15 randsonekommuner fra midnatt - deriblant i Asker

24. januar
Søndag er det påvist 11 nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Nordre Follo.
Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse søndag kveld at det er stor risiko for spredning til andre kommuner. – Den innsatsen folk på Østlandet nå skal gjøre, den gjør de ikke bare for seg selv, men for hele landet, sier helseministeren.

 
Kilde: RHA @SveinOveIsaksen

Regjeringen innfører strenge tiltak i randsonekommunene til de ti kommunene. De 15 kommunene dette gjelder er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marsker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.
Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Ikke like strenge
Tiltakene i de femten randsonekommunene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene, men er ikke like strenge.

Det er følgende forskjeller:

Barnehager og skoler
Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Det oppjusteres til rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Regler
Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.

Anbefalinger
I tråd med den nasjonale anbefalingen bør alle begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Anbefalinger som er like for de ti kommunene og de 15 randsonekommunene:
Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet. En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt. Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Regler som er like for de ti kommunene og de 15 randsonekommunene:
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Skjenkestopp. 
 • Plikt til å bruke munnbind er de samme som for de ti kommunene som fikk tiltak i går.

Skal holde stengt
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt i de ti kommunene og de 15 randsonekommunene:
 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter i de 15 randsonekommunene.

Justering av tiltak
Justeringer av tiltak som gjelder både i de ti kommunene og de 15 randsonekommunene:
Følgende butikker kan holde åpent i tillegg til matbutikker, apotek og bensinstasjoner i både de 10 kommunene og de 15 randsonekommunene:
 • Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet.
 • Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler gjenåpning av Vinmonopolutsalgene blant annet for å redusere mobilitet ut av kommunegrensen. Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet til alkohol ved stengning av Vinmonopolet, kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko.

Butikker får mulighet til å lage smittevernfaglig forsvarlige løsninger slik at kunder kan hente varer som er forhåndsbestilt.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Hyttetur
Det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. De som allerede er på hytta blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk. De kan handle helt nødvendige varer på nærbutikk i hyttekommunen, men oppfordres til å gå i butikken utenom de travle tidene. De bør ikke oppsøke aktiviteter som innebærer kontakt med andre, slik som serveringssteder.