background
Prosjekt Sosial profil – inkludering og sertifisering i Asker kommune

Prosjekt Sosial profil – inkludering og sertifisering i Asker kommune

16. mai
Asker Næringsforening vil sammen med NAV, Asker Produkt, Fontenehuset, Jobbhuset, NaKuHel og Asker kommune lansere inkluderingsprosjektet Sosial profil – inkludering og sertifisering. Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, selv om dette ofte er målet for svært mange bærekraftstiltak. Bærekraft er også sterkt knyttet til økonomi og sosiale forhold.


 
Dette er et unikt prosjekt som skal fremme inkludering og mangfold i Asker kommune gjennom felles innsats fra næringsliv og kommune. Det etableres en sertifiseringsprosess for å fremme bedriftenes sosiale profil i et bærekraftperspektiv. Prosjektet vil bidra til bærekraftig næringsutvikling og verdiskapning gjennom den sosiale dimensjonen i FN''s bærekraftsmål med fokus på inkludering og mangfold.

Målet med prosjektet er å etablere en arena som gir økte muligheter for arbeid til unge utenfor arbeidsmarkedet, mennesker med ulike former for nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne og innvandrere.

Lanseringsmøtet vil ha følgende innhold:
  • Presentasjon av samarbeidspartnerne NAV Asker, Asker Produkt, Jobbhuset, Fontenehuset, NaKuHel og Asker Næringsforening.
  • Bærekraft i et sosialt perspektiv. Innlegg fra UN Global Compact og Asker kommune
  • Sertifiseringsprosessen – innhold, betydning og verdi
  • Innlegg fra bedrifter med fokus på inkludering
  • Innlegg fra tidligere arbeidssøker.

Det vil gjennomføres to lanseringsmøter:

Onsdag 8. juni kl 09:00 – 11:30
Sted: Senter for innovasjon og læring, SEIL, Lensmannslia 4, Asker

Onsdag 15. juni kl 09:00 – 11:30
Sted: Jobbhuset, lokasjon Sætre, Åsveien 7, Sætre

Vi håper næringslivet i Asker støtter opp om prosjektet.

Påmelding via vår Aktivitetskalender.