background
Økonomisk støtte til grønne prosjekter

Økonomisk støtte til grønne prosjekter

28. april
Har du en forretningsidé som vil bidra til redusert forbruk? Nå kan du søke om økonomisk støtte fra Asker kommune.

Asker kommune ønsker å støtte gode initiativer, grønne forretningsmodeller og gründere som kan bidra til en sirkulær omstilling, med ombruk, reparasjon, redesign og delingsøkonomi i fokus. Søknadsfrist er 30. april 2021. 
 

Næringslivet er viktig i det grønne skiftet

Går du med en sirkulær gründer i magen? En mer sirkulær økonomi er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, og næringslivet er en viktig bidragsyter.

Dersom alle mennesker på jorda skulle hatt et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann ville vi trengt 3,6 jordkloder. Det er derfor helt nødvendig at vi begynner å tenke nytt rundt våre forbruksmønstre.
 

Vi må kjøpe mindre, ta bedre vare på tingene ved å reparere og vedlikeholde, låne og leie mer og bruke om igjen i stedet for å kaste.

Vi lyser derfor ut prosjektmidler til næringsutvikling som fremmer sirkulærøkonomi, og vi søker prosjekter i hele vårt langstrakte Asker. Det kan gis støtte til prosjekter hos helt ferske grønne gründere eller hos mer etablerte bedrifter.
 

Søknader om samarbeidsprosjekter ønskes spesielt velkommen.

Asker kommune er i startfasen av å utvikle Omigjen, et ombrukssenter som skal gjøre det enkelt og attraktivt å handle brukt, reparere og leie og som skal tilby grønne og kreative møteplasser og arrangementer. Les om ombrukssenteret Omigjen her. De omsøkte prosjektene kan være knyttet til Omigjen, men det er ingen forutsetning. 
 

For ordningen vektlegges det at tilskuddet bidrar til en grønn og bærekraftig utvikling, i større grad enn at tilskuddet bidrar til næringsutvikling.
 

Hvem kan få til tilskudd?

Bedrifter som har hovedfokus på å redusere forbruk og forlenge levetiden til materialer og produkter, for eksempel gjennom utleie, bytting, utlån, reparasjon, ombruk eller redesign, kan få støtte.

I tillegg kan bedrifter, lag og organisasjoner som ønsker å gjennomføre et prosjekt som vil resultere i redusert forbruk eller forlenget levetid for materialer og produkter søke om støtte til sitt prosjekt.

Tilskuddsmidler til næringslivet retter seg mot bedrifter med mindre enn fem ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.

Man må være etablert i Asker for å søke om tilskuddet. Maksimal utbetalingssum er 100 000 kroner per søker. 
 

Dette må søknaden inneholde
  • Navn på bedrift, lag eller organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • En beskrivelse av prosjektet/forretningsideen og hvordan det vil føre til redusert forbruk eller forlenget levetid for produkter eller materialer
  • Budsjett og finansieringsplan og en beskrivelse av hvorfor det er behov for kommunalt tilskudd

Søknaden sendes til post@asker.kommune.no og merkes med saksnummer 21/03735.