background
Ny runde sertifiseringskurs i sosial bærekraft
Bærekraft

Ny runde sertifiseringskurs i sosial bærekraft

30. august
Asker Næringsforening er i gang med planlegging av to nye sertifiseringskurs i sosial bærekraft, med fokus på inkludering og mangfold. Kurset arrangeres i samarbeid med Asker Produkt, Jobbhuset, Fontenehuset, Arba og NaKuHel, samt Asker kommune og NAV, og prosjektet heter Sosial Profil Asker. 
Ved å inkludere mennesker med ulik arbeidsevne, bakgrunn og erfaring kan bedriften få tilgang til ressurser med nye perspektiver og idéer som kan føre til innovasjon og forbedring. Inkludering og mangfold kan bidra til å skape en sterkere og mer effektiv bedrift. Det har en stor verdi for bedriften å ta samfunnsansvar.

Sertifiseringskurset skal gi kunnskap slik at bedriftene blir bedre rustet til å inkludere mennesker som har utfordringer med å få en jobb og bidra til god inkludering i arbeidslivet. Det handler om å gjøre det lettere å finne frem blant gode tiltak ved å forstå systemet og arbeidssøkerne bedre.

Tolv bedrifter har testet piloten og det var utelukkende gode tilbakemeldinger fra gjennomføringen. Derfor settes det nå opp to nye sertifiseringsprosesser i henholdsvis Sætre og Asker Sentrum. Sertifiseringsprosessen gjennomføres med tre samlinger, hver av 3 timer. Første samling i Sætre 25. september og første samling i Asker sentrum er 9. oktober - hold av datoen!

Målet er at sertifiseringen skal bli et kvalitetsstempel for de bedriftene som ønsker å ta samfunnsansvar. Det er utviklet en digital portal som på en oversiktlig måte samler informasjon om de sertifiserte bedriftene og alle inkluderingstiltak på ett sted. Og det vil også etableres et nettverk for alle som har sertifiseringen der kursdeltakerne kan inspirere hverandre til å fortsette å jobbe for mangfold. 

Den formelle sertifiseringen er enda ikke etablert som en norsk standard, men innhold og form er i utvikling. Det er stor interesse for prosjekt Sosial Profil Asker hos flere nasjonale organisasjoner.