background
NY FRIST - 28.4.2023 Nominering av kandidater til bærekraftspris i Asker 2023
Bærekraft

NY FRIST - 28.4.2023 Nominering av kandidater til bærekraftspris i Asker 2023

26. april
NY FRIST - 28.4.2023
Asker kommune skal dele ut sin årlige bærekraftspris, i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Asker Næringsforening. Nominer din kandidat innen 24. april.

Med denne årlige prisen ønsker Asker kommune å hedre en bedrift som aktivt jobber med bærekraftig utvikling og som bidrar til at kommunen når sine mål innen de fire endringsområdene de neste fire årene.

Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Asker kommune har kommet langt i arbeidet med å styrke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og er en nøkkelaktør for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og å realisere FN’s bærekraftmål. Samfunnsdelen i kommuneplanen er tuftet på FNs bærekraftsmål og er det strategiske styringsdokumentet for utviklingen av et bærekraftig Asker.

Etter en frivillig vurdering basert på en nullpunktmåling (U4SSC – KPI undersøkelsen 2020) har kommunen vedtatt fire endringsområder som skal prioriteres de neste fire årene:
 

•            Sosial ulikhet

•            Transport og mobilitet

•            Forbruk og ressursforvaltning

•            Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen

 

Les mer om vurderingskriteriene her: Statutter-2023

Nominasjonsfrist er NY FRIST 28.4.23, og du kan nominere din kandidat her

Vinneren av prisen mottar en sjekk på kr. 25.000.- I tillegg vil vinneren bli løftet fram som et forbilde for god bærekraft, både i medier og ulike fagfora. Prisen deles ut av ordfører Lene Conradi 24. mai på Den Store Sirkulærkonferansen i kulturhuset i Asker.