background
Samfersel
Samferdsel

NHO lanserer samferdeselsløftet

21. september
Tirsdag 19. september lanserte NHO sitt innspill (Samferdselsløftet) til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Asker Næringsforening var til stede under lanseringen og fulgte med på hvilke anbefalinger som påvirker Asker.
Vi er svært opptatt av god og forutsigbar utvikling i Asker. Det danner et grunnlag for investeringsbeslutninger i bedriftene og lokalisering av ny næringsvirksomhet. Gode transportårer er en viktig forutsetning for at folk kan bo og arbeide i Asker. En velfungerende kommune er avhengig av god mobilitet. Det binder kommunen sammen og gir gode forbindelser både lokalt og til kommunene rundt oss. Dette bidrar til å skape gode boligområder og legger til rette for kortreiste arbeidsplasser.

Vi er glade for å se at NHO har løftet fram flere prosjekter som påvirker samferdselen i Asker. Prosjekter som vi er spesielt glade for at NHO løfter frem er E134 Dagslett- Viker/ kryss E18 og E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Av disse prosjektene så legger NHO fram Oslofjordforbindelse byggetrinn 2 som særlig kritisk for næringslivet. Dette er prosjekter som er viktige å prioritere for næringslivet i Asker og omegn. For å sikre gode vilkår for næringslivet er det viktig at samferdselsutvikling er forutsigbart for næringslivet. Ved å prioritere infrastruktur skaper man gode omgivelser for næringsvekst i hele Asker.

Vi er skuffet over at NHO ikke har valgt å prioritere videreføringen av E18 Nesbru-Drengsrud i denne utgaven av samferdselsløftet. Strekningen er en svært viktig nasjonal transportkorridor og er sentral for regional og lokal trafikk. Strekningen E18 Nesbru-Drengsrud vil sikre bedre flyt i trafikken gjennom et krevende område hvor blant annet Holmenkrysset i dag er årsaken til stor kødannelse. Dette vil sikre bedre flyt for næringstrafikken og bidra til en aktiv byutvikling i Asker.

Vi i Asker Næringsforening kommer til å jobbe videre med å løfte samferdselen i Asker, og sikre en utvikling som stimulerer til økonomisk vekst i hele regionen.

Du kan lese mer om samferdselsløftet til NHO her.