background
penger
Fond og tilskudd

Nå kan bedriften din søke støtte fra Viken fylkeskommune

25. september
Nå er det mange muligheter for å få økonomisk støtte til næringsutvikling og opplæring fra Viken fylkeskommune.
Tilskuddsordningen klyngesatsing 
Denne ordningen skal stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling. Søknadsfristen for klyngesatsningen er 6. oktober 2023. 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen for klyngesatsningen.
 
Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen)
BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig og nødvendig omstilling. Omstillingen kan være en endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. Det kan søkes om inntil 700 000 kr i støtte per bedrift, per kalenderår. Søknadsfristen for BIO-ordningen i Viken Fylkeskommune er 15. november 2023. 

Her kan du lese mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til forskning i bedrifter
Hensikt med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriftene fortrolige med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker. Både små og store bedrifter kan søke, men du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden. Søknadsfristen er løpende i 2023. 

Her kan du lese mer om FORREGION.