background
Mange nye og spennende medlemmer ønskes velkommen: Februar 2023

Mange nye og spennende medlemmer ønskes velkommen: Februar 2023

21. februar
Velkommen til mange nye medlemmer i Asker Næringsforening» Vi ser frem til å bli bedre kjent og til å ta del i Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet. Medlemmene våre bidrar til å styrke vårt arbeid for et godt næringsliv og en god næringskommune.
En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Invitasjoner til våre møter, kurs og arrangementer. Vi bygger nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Du får tilgang til fagnettverk og ressursgrupper på tvers av bransjer, og en god diskusjonspartner i saker som opptar deg. De sendes jevnlig ut informasjon i form av Nyhetsbrev og pressemeldinger, sosiale medier og næringslivsmagasiner.

Velkommen som medlem!

Sparebank 1 Østlandet
Motorpool - Jaguar og Land Rover Billingstad
Porsche Center Asker & Bærum Marcusbil
Marcusbil
businessMastering
Orixe
Dicte
Nye Tillen - språk og tekstbyrå
Traveldealer
Gjerdrum Eiendom