background
Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

03. mai
Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.
 

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert skal komme raskere i tilbake i jobb. Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere til å sette seg inn i ordningen, vurdere om dette vil treffe dem og om de kan hente ansatte tilbake. Jeg håper dette er det som skal til for en del bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).
 

Ordningen kan bidra til bedre forutsetninger for ny vekst i mange bedrifter. Den kan gjøre det lettere å hente tilbake ansatte som kan jobbe med å forberede bedriften til at aktiviteten tar seg opp igjen. For andre bedrifter kan ordningen være en mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll eller bedriftsintern opplæring.
 

Skatteetaten skal forvalte lønnsstøtteordningen.


– ­Søknadsportalen åpner for å ta imot søknader fra 3. mai. Skatteetaten skal gjøre sitt beste for at det skal være enkelt for bedrifter å søke. Vi vil samtidig sørge for god kontroll for å hindre misbruk av ordningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
 

Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med ØKOKRIM, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene.
 

– At alle kan følge med på hvilke bedrifter som får støtte styrker tilliten til ordningen og motvirke misbruk av den. Vi har god erfaring med en slik innsynsløsning fra tidligere støtteordninger, sier finansministeren.
 

3. mai blir det åpnet for å søke på lønnsstøtteordningen. Veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften er vedtatt. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på www.skatteetaten.no/tiltakspakker.

Les mer HER om den nye lønnsstøtteordningen og se eksempel på beregning av støttebeløp.