background
Lansering av vårt nye næringslivsmagasin

Lansering av vårt nye næringslivsmagasin

01. september
Asker Næringsforening arbeider for at næringslivet får best mulig vilkår i Asker kommune, og er stolte over å lansere vårt nye næringslivsmagasin.
 

Her blir du bedre kjent med mangfoldet av bedrifter og mange av våre tettsteder, som alle har sine unike kvaliteter. 


Asker har i dag 38 000 arbeidsplasser, fordelt på mange bransjer og alle like viktige. Vår sentrale beliggenhet i Osloregionen, der et stort bolig- og arbeidsmarked gir god tilgang på kompetent arbeidskraft, bidrar til god næringsutvikling og attraktivitet.
 
Næringsforeningen vil knytte tettere kontakt med våre medlemmer samtidig som vi utvikler vår kompetanse, sette søkelys på aktuelle tema og blir en pådriver for å skape et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i samspill med kommunen.

Asker kommune skal utvikles på grunnlag av FNs bærekraftsmål. Dette er viktig for alles fremtid. Kommunen er en foregangskommune både i Norge og internasjonalt. Fremtidens konkurransekraft ligger i et «grønt» fokus, dette er en del av den nye normalen. Vi må ha evne og vilje til nytenkning og kreativitet. Dette vil gi Asker kommune en grønn konkurransekraft. Næringslivet må tilpasse seg dette, og Asker Næringsforening ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne omstillingen.

Vi vil arbeide for at næringslivet får best mulig vilkår i Asker kommune.

Næringslivsmagasinet kan du lese digitalt HER

God lesning!