background
Lansering av Askerpakke 3 - koronastøtte til lokalt næringsliv

Lansering av Askerpakke 3 - koronastøtte til lokalt næringsliv

10. juni
Askerpakke3 for sommeren 2021 er nå lyst ut, sammen med nye midler fra Staten - Ventilordning 2.

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Følgende ordninger er nå lansert:


Gründer og innovasjonsfond: Støtte til innovasjonsprosjekter i Asker

 • Ramme på 1,5 mnok
 • Søknadsfrist 15. august
 • Omstillingsfond/-tiltak til rammede virksomheter i Asker
 • Ramme på 1,5 mnok
 • Søknadsfrist 15. august

Ventilordningen del 1: nye søkere. kompensasjon til rammede virksomheter i Asker
 • Ramme på 6mnok
 • Søknadsfrist 24. juni


Ventilordningen del 2: kommunal kompensasjon til virksomheter i Asker

 • Ramme på 6,917 mnok
 • Søknadsfrist 24. juni
 • Kompensasjon for rammede virksomheter i Asker i næringer som har falt utenfor korona-ordningene
 • Ramme på 2,5 mnok
 • Søknadsfrist 24. juni

Les mer om støtteordningene i Askerpakke 3 og statens ventilordning
 

 

Presentasjon fra Dialogmøte: Askerpakke 3 og Ventilordningen del 2 – kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune finner du HER.