background
Kurs i utforming av byggesøknader - UTSATT

Kurs i utforming av byggesøknader - UTSATT

01. november
Kurs utsatt pga liten påmelding. Nye kursdager følger i 2022.


Asker kommune starter opp et kurs for deg som er ansvarlig søker og som ønsker å lære mer om byggesøknader.

Kort fortalt

Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang, og vil bidra til at du som ansvarlig foretak skal kunne gjøre det riktig. 

Kurset vil også være en god innføring i de ulike delene som utgjør en byggesak - hvilken rolle kommunen har og hvilken rolle de ulike foretakene har.

Formål med kurset

Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.  I over 50% av sakene blir søknader avvist eller søker mottar ulike former for mangelbrev. Dette skaper ofte mye irritasjon og misnøye og forsinkelser som er fordyrende både for ansvarlige foretak og tiltakshaver.

Det er viktig å forstå de ulike rollene som er i en byggesak og kunne utforme og formidle de ulike opplysningene som kreves i en komplett byggesak.

Målgruppe

Ansvarlige foretak (søkere, prosjekterende, utførende) og byggesaksbehandlere. Kurset er ment å fungere som en god møteplass mellom kommunen og bygg- og anleggsbransjen. 
 

Kursets innhold
 • Innhenting av informasjon og dokumentasjon, forståelse av planer.
 • Forhåndskonferanse.
 • Innhold i en søknad, skjemaer med mer. 
 • Hvor svikter det – hva er de vanligste manglene. 
 • Hva betyr vedtaket og hvordan forstå og formidle det til andre i prosjektet. 
 • Dokumentasjon av kvalitet, uavhengig kontroll og tilsyn.
 • Avviksbehandling og åpne avvik.

Program
 • Velkommen
 • Presentasjon av programmet og dialogmøtene framover. Persentasjon av oss og av de som deltar. Hyggeprat og bli kjent.
 • Hvilke forhold ønsker næringen selv å bli bedre i?
 • Hvilke forhold ønsker næringen at kommunen skal bli bedre i?
 • Nytt fra jussen i 2021
 • Service og utfordringer - hvordan oppnå gjensidighet. Hvordan oppnå komplette søknader?
 • Saksbehandlingsprosessen, delegasjon i Asker kommune
 • Roller og rolleforståelse
 • Hva må en god søknad inneholde av dokumentasjon
 • Sakstyper og tidsfrister
 • Måleregler
 • Situasjonsplan og tegninger
 • Ansvarsrett og kontroll
 • Dispensasjoner og planendring
 • Nabovarsel, merkander
 • Klage, ugyldighet og omgjøring
 • Ferdigstilling, dokumentasjon, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
 • Tilsyn og uavhengig kontroll

Tid og sted


Sted: Asker rådhus, kommunestyresalen                 

Datoer:

 • 15.november klokken 11.30 - 15.30
 • 24.november klokken 11.30 - 15.30
 • 6.desember klokken 11.30 - 15.30
Hvordan melde seg på

Du kan melde deg på ved å sende e-post til Malvin Bjorøy HER
Husk å skrive navn på deltager og firmanavn.


Påmeldingsfrist

Frist er satt til 24 timer før kursdagen.


Hva koster kurset?

Kurset er gratis.