background
Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning for næringslivet

17. april
Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er varslet åpnet tidligst 17. april. Status fredag morgen er at Finansdepartementet fortsatt jobber med å få godkjenning fra ESA.

 
Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Kompensasjon er varslet å komme medio april, for mars måned.

Når søknadsportalen åpner, vil du få en grundig veiledning først. Deretter ledes du videre til selve søknaden. Se mer info her

Kort om kompensasjonsordningen
I arbeidet med ordningen har tempo for lansering blitt prioritert. Enkelte elementer er derfor ikke på plass ennå. Det vil bli gjort tilpasninger blant annet til sesongbaserte virksomheter, og til frivillige/ideelle virksomheter selv om disse ikke er skattepliktige.
Både Regjeringen og Stortinget har gitt uttrykk for at ordningen også kan justeres etter hvert som man ser hvordan innretningen ivaretar intensjonen. Vi oppdaterer våre spørsmål og svar løpende.

Er det unntak? Du kan via lenke til NHO her se nærmere beskrivelse av ordningen.