Jeg har arbeidssøkere – har du en ledig stilling?
28.06.2022

Akuttinnkvarteringen på Filtvet har rundt 80 beboere nå. Dette er et midlertidig oppholdssted for ukrainske flyktninger frem til de blir bosatt i en kommune. Tiden kan oppleves som treg i et mottak, og mange av flyktningene ønsker seg ut i jobb.
 
Har du behov for arbeidskraft i en midlertidig stilling?
Ta kontakt med assisterende mottaksleder Marianne Reinskou Granerud marianne.reinskou.granerud@asker.kommune.no så kan det være vi kan hjelpe hverandre.