background
Jeg har arbeidssøkere – har du en ledig stilling?

Jeg har arbeidssøkere – har du en ledig stilling?

28. juni
Akuttinnkvarteringen på Filtvet har rundt 80 beboere nå. Dette er et midlertidig oppholdssted for ukrainske flyktninger frem til de blir bosatt i en kommune. Tiden kan oppleves som treg i et mottak, og mange av flyktningene ønsker seg ut i jobb.