background
Innspill til Asker Kommune om tiltak ifm Korona krisen

Innspill til Asker Kommune om tiltak ifm Korona krisen

02. april
Asker Næringsforening har den siste tiden ført en konstruktiv og løsningsorientert dialog med kommunens politiske og administrative ledelse for å finne områder som kan støtte, stimulere og motivere Askers næringsliv. Disse ble lagt frem for kommunen i et møte 1. april.
Næringsforeningen er svært opptatt av at Asker Kommune må bidra lokalt og vi har jobbet frem forslag til en rekke tiltak vi mener kan ha god effekt. Listen er lang, men de viktigste områdene Asker Næringsforening har foreslått som må iverksettes straks er:
 
 1. Vi ønsker at Asker Kommune styrker kapasiteten på byggesak slik at den lokale bygg- og anleggsaktiviteten kan opprettholdes, forseres og at aktørene opplever en fremoverlent samskapning av Asker samfunnet i en vanskelig tid.  Bygg, anlegg og eiendomsutvikling er et av de største områdene i Asker målt i antall sysselsatte og Næringsforeningen ber kommunen om å vurdere ulike løsninger innenfor lovverket der bl.a. hensynet til sysselsetting tillegges større vekt enn normalt.
   
 2. Som et kraftig og synlig motkonjunkturtiltak ønsker vi at Asker kommune vurderer å forsere sine egne investeringer i tid samt å tilføre ekstra friske midler til økt vedlikehold av bygninger og kommunal infrastruktur de kommende 2-3 årene. Behovet er der. Næringsforeningen påpeker at det å inngå kontrakter tidligere enn normalt i forhold til gjennomføring av arbeidene i seg selv gir bedriftene forutsigbarhet, økt motivasjon og en lettere dialog med sine banker om finansiering.
   
 3. Næringsforeningen ønsker at Asker Kommune setter sterkt søkelys på innkjøp fra Asker baserte leverandører. Vi mener at angjeldende lovverk har denne muligheten i seg.
   
 4. Gründere som leier kontorer i Asker Kommunens ulike innovasjonsmiljøer må gis leiefritak i minst 6 mnd. Vi mener Asker samfunnet vil være enda mere avhengig av et sterkt gründermiljø i forlengelsen av korona krisen.
   
 5. Næringsforeningen antar at alle statlige, regionale og kommunale tiltak til tross, vil det bli unormalt mange konkurser i tiden som kommer. Vi ønsker derfor økt satsning på etableringsveiledning og tilrettelegging for gründere, samt opplæringstiltak. Dette kan gi en unik mulighet i å forsere en allerede pågående omstilling relatert til det grønne skiftet og langsiktig bærekraft.
   
 6. Næringsforeningen er opptatt av at vi må holde motet og humøret oppe og vi ønsker å øke innsatsen sammen med Asker Kommune for å informere Askers befolkningen om de bedriftene som omstiller seg og gjør det godt. Videre så ønsker vi at det satses på en «handle lokalt» kampanje som vil bidra til økt aktivitet for Askers næringsliv.