background
Gratis bransjeprogram for reiselivsnæringen

Gratis bransjeprogram for reiselivsnæringen

22. januar
Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. 
Koronakrisen har satt dere som jobber i reiselivs-, handel og servicenæringen i en usikker situasjon. Mange medarbeidere er permitterte og det vil ta tid før de er tilbake til full jobb.
Kompetanse Norge har i samarbeid med Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO utarbeidet et tilbud på korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv og handel og service. Noen av kursene er bransjerettet,  mens andre som bærekraft, økonomi og markedsføring er mer generelle og overførbare til andre bransjer.


Kursene er gratis og mer informasjon om ordningen og søknadsprosess finner du HER.