background
Erna Solberg og ledelsen i Asker Høyre møter restaurantbransjen

Erna Solberg og ledelsen i Asker Høyre møter restaurantbransjen

25. januar
Jan Klimicek fra Vitos i Vollen og Lasse Nordlie fra FYR Gastropub i Sætre har, under hele pandemien, stått sammen for å bedre vilkårene for restaurantbransjen. De har tatt initiativ til å gjennomføre en undersøkelse blant restaurantene i Asker kommune. Resultatet ga grunnlag for å gå videre med det de mener er en skjev fordeling av restriksjoner og for dårlig kompensasjon for nettopp denne bransjen.

 
Denne uken møtte de partileder i Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg, ordfører Lene Conradi, varaordfører Moncia Vee Bratlie og politiker Kari Sofie Bjørnsen fra Asker Høyre sammen med Jørund Rytman fra SMB Norge, Tony Pedersen fra Norsk Restaurantforening, Stephen Ackels for artistene og Steinar Bustad fra Asker Næringsforening. 

Tema var utfordringene som bransjen og lokalt næringsliv står overfor. Oppfordringen var et sterkt ønske om større satsning på kommunale kompensasjonsordninger og mer treffsikre statlige ordninger for å treffe de små og mellomstore bedriftene som er rammet av koronarestriksjonene. Bruk av kommunale kompensasjonsordninger fanger opp bedrifter som ellers faller utenfor de nasjonale ordningene. Her har kommunen selv langt bedre lokal innsikt og Asker kommunes politikere har på en aktiv måte bidratt til å forbedre situasjonen for mange gjennom lokale støtteordninger.