background
Er du på jakt etter nye medarbeidere?

Er du på jakt etter nye medarbeidere?

27. oktober
I alt 11 personer med høyere utdanning og innvandrerbakgrunn har deltatt på et halvårig utviklingsprogram gjennom prosjektet JobbAsker Opportunity. Samtlige er nå godt rustet for arbeidsmarkedet.
 
Programmet er gjennomført i regi av Asker Næringsforening og JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune og har ført til at kandidatene nå er godt rustet for det norske arbeidslivet. De har deltatt på heldags fagsamlinger hvor de blant annet har fått innføring i formelle og uformelle koder i norsk arbeidsliv, kulturforståelse, søknads- og intervjusituasjoner, nettverksbygging og andre relevante tema.  Alle kandidatene har hatt sin egen mentor fra næringslivet som har fulgt og støttet de gjennom hele programperioden.

Kandidatene våre har god utdanning på bachelor- eller masternivå fra sine hjemland og blant dem finnes blant annet en IT- ingeniør, en bærekraftig arkitekt, en kjemiker, en HR- og administrasjons spesialist, en sosionom, en hydrolog, en miljørådgiver, en og en grafisk designer. Her kan du lese mer om alle våre kandidater og deres bakgrunn.

Sosial bærekraft handler også om å gi de med en spennende og annerledes bakgrunn muligheten til å nå sine drømmer. Forskning viser at bedrifter som investerer i mangfold får uttelling på mange nivå; i resultatrapporter, medarbeiderundersøkelser og i kampen om de beste nye medarbeiderne. Askers befolkning består av 17% innvandrere. Mange av disse har høyere utdanning og lang erfaring fra sine hjemland. I tillegg har de internasjonal kompetanse og motivasjon til å tilpasse seg det norske arbeidslivet.

JobbAsker OPPORTUNITY avsluttes i november. Vi vil herved benytte anledningen til å be deg vurdere om du kan åpne din bedriftsdør for en av disse kompetente og motiverte kandidatene. Slik at dere kan bidra til å utvikle et inkluderende arbeidsliv og et romsligere samfunn med plass til alle. NAV Asker tilbyr gode ordninger til det beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ser du en mulighet og vil ha mer informasjon:
Kontakt: Prosjektleder Sudipa Chakraborty, JobbAsker/NAV Asker,  sudipa.chakraborty@nav.no, tel 48093230
eller Hilde Thorud, Asker Næringsforening, hilde@askern.no, tel 97701519