background
Er du årets gründer i Asker og Bærum?

Er du årets gründer i Asker og Bærum?

06. oktober
For sjette gang skal det deles ut en pris på kr 25.000 til en gründer fra Asker eller Bærum som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker i disse dager etter gode kandidater og ønsker innspill innen 31. oktober.
 
Prisen gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, KIB (Kvinner i Business) og NHO Viken. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.
En jury bestående av representanter fra ovennevnte virksomheter vil velge ut årets kandidat som vil få overrakt prisen av ordførerne i Asker og Bærum i forbindelse med et hyggelig arrangement senere i høst.

Send inn ditt forslag på kandidater med en kort begrunnelse!  Sendes på e-post til: hilde@askern.no innen 31. oktober 2020


Statutter for: Årets Gründer i Asker og Bærum

Prisen gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med
Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, KIB (Kvinner i Business) og NHO Viken

Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.
 
  1. Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker eller Bærum.
  2. Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.
  3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.
  4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater: Nyskaping og kreativitet, Lønnsomhet og verdiskaping, Synlighet lokalt, Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritet språklige, yngre arbeidstakere og personer som på grunn av sykdom har måttet omstille seg nytt arbeid.
  6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i enten Asker eller Bærum. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury. Juryen har medlemmer pekt ut fra begge kommunene, Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, Kvinner i Business og NHO Viken.

Nominer årets gründer 
Statutter årets gründer